Witamy na stronie Digitarium

Prezentujemy zarys Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Naszym głównym celem jest upowszechnienie i promocja zasobów dziedzictwa naukowego jak i kulturowego. 

Sukcesywnie staramy się poszerzać udostępniony zasób o materiały zeskanowane w powstającej Pracowni Digitalizacyjnej UKSW oraz o utwory przekazywane przez współpracujących z nami naukowców oraz instytucje partnerskie. 

Mamy nadzieję, że wykorzystane tu oprogramowanie Omeka, nie tylko ułatwi Państwu dostęp do naszych kolekcji, ale i pozwoli na uatrakcyjnienie prezentacji zgromadzonych materiałów.

Obecnie trwają prace nad pozyskaniem środków na rozbudowę oraz wzbogacenie serwisu o nowe funkcjonalności i narzędzia.

Zapraszamy do korzystania!

List otwarty Prorektora ds. studenckich i kształcenia do pracowników naukowo-dydaktycznych w sprawie „Digitarium UKSW”

Do pobrania:

Oświadczenia prosimy składać w Bibliotece Głównej (Kampus Dewajtis, Stary Gmach, s. 4) lub w Wydawnictwie Naukowym UKSW. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: digitarium@uksw.edu.pl.